Giỏ hàng

Gạt mưa Clear Advantage BOSCH

Thanh gạt nước Clear Advantage 16 Thanh gạt nước Clear Advantage 16
-9%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
156,000₫ 171,600₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO MATIZ đời 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 kích thước bên lái 20 INCH (50cm) bên phụ 18 INCH (45cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO MATIZ đời 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 kích thước bên lái 20 INCH (50cm) bên phụ 18 INCH (45cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO MATIZ đời 2007 - 2008 kích thước bên lái 20 INCH (50cm) bên phụ 16 INCH(40cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO MATIZ đời 2007 - 2008 kích thước bên lái 20 INCH (50cm) bên phụ 16 INCH(40cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO LACETTI EX đời 2004 - 2005 kích thước bên lái 22 INCH (55cm) bên phụ 19 INCH ( 47.5cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO LACETTI EX đời 2004 - 2005 kích thước bên lái 22 INCH (55cm) bên phụ 19 INCH ( 47.5cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO LACETTI đời 2007 - 2008 kích thước bên lái 22 INCH (55cm) bên phụ 18 INCH (45cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO LACETTI đời 2007 - 2008 kích thước bên lái 22 INCH (55cm) bên phụ 18 INCH (45cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO LACETTI đời 2009 kích thước bên lái 22 INCH (55cm) bên phụ 20 INCH (50cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO LACETTI đời 2009 kích thước bên lái 22 INCH (55cm) bên phụ 20 INCH (50cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO LACETTI SE đời 2010 kích thước bên lái 24 INCH (60cm) bên phụ 18 INCH (45cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO LACETTI SE đời 2010 kích thước bên lái 24 INCH (60cm) bên phụ 18 INCH (45cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO LACETTI CDX đời 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 kích thước bên lái 24 INCH (60cm) bên phụ 18 INCH (45cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe DAEWOO LACETTI CDX đời 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 kích thước bên lái 24 INCH (60cm) bên phụ 18 INCH (45cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI LANCER đờikích thước bên lái 24 INCH (60cm) bên phụ 18 INCH (45cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI LANCER đờikích thước bên lái 24 INCH (60cm) bên phụ 18 INCH (45cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI ZINGER đời kích thước bên lái 26 INCH (65cm) bên phụ 14 INCH(35cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI ZINGER đời kích thước bên lái 26 INCH (65cm) bên phụ 14 INCH(35cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI GRANDIS đờikích thước bên lái 28 INCH(70cm) bên phụ 22 INCH(55cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI GRANDIS đờikích thước bên lái 28 INCH(70cm) bên phụ 22 INCH(55cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI OUTLANDER đờikích thước bên lái 26 INCH (65cm) bên phụ 18 INCH (45cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI OUTLANDER đờikích thước bên lái 26 INCH (65cm) bên phụ 18 INCH (45cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI TRITON đờikích thước bên lái 22 INCH (55cm) bên phụ 20 INCH (50cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI TRITON đờikích thước bên lái 22 INCH (55cm) bên phụ 20 INCH (50cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI MIRAGE đờikích thước bên lái 22 INCH (55cm) bên phụ 14 INCH(35cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI MIRAGE đờikích thước bên lái 22 INCH (55cm) bên phụ 14 INCH(35cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI JOLIE đờikích thước bên lái 24 INCH (60cm) bên phụ 21 INCH(52.5cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe MITSUBISHI JOLIE đờikích thước bên lái 24 INCH (60cm) bên phụ 21 INCH(52.5cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe CHEVROLET SPARK M300 đời 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 kích thước bên lái 21 INCH (52.5 cm) bên phụ 16 INCH(40cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe CHEVROLET SPARK M300 đời 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 kích thước bên lái 21 INCH (52.5 cm) bên phụ 16 INCH(40cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe CHEVROLET SPARK đời 2008 kích thước bên lái 20 INCH (50cm) bên phụ 16 INCH(40cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe CHEVROLET SPARK đời 2008 kích thước bên lái 20 INCH (50cm) bên phụ 16 INCH(40cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe CHEVROLET SPARK đời 2009 kích thước bên lái 21 INCH (52.5 cm) bên phụ 14 INCH(35cm) Bộ gạt mưa mềm BOSCH CLEAR ADVANTAGE xe CHEVROLET SPARK đời 2009 kích thước bên lái 21 INCH (52.5 cm) bên phụ 14 INCH(35cm)
-8%
Công nghệ Evodium tạo lực ép đều dọc thanh gạt cho tầm nhìn vượt trội trong mọi điều kiện thời tiếtSpoiler đối xứng sử dụng luồng không khí làm tăng độ tiếp xúc giữa thanh gạt v...
360,000₫ 390,000₫
Facebook Youtube
backtotop hover