Giỏ hàng

Giới thiệu nextzett


Chất lượng - Hiệu suất - Kết quả

Chúng tôi có một niềm tin: không trở thành phổ biến nhất, mà là kiên định nhất.

Chất lượng

Nền tảng của những gì chúng tôi làm là bắt đầu với các nguyên liệu thô chất lượng cao vì các nguyên liệu thô tiêu chuẩn tối thiểu với giá thành rẻ chỉ có thể đáp ứng nhu cầu tương ứng. Chúng tôi luôn tìm cách để nâng tầm sản phẩm và dịch vụ của mình một cách nhất quán và phù hợp nhất.

Hiệu suất

Cho dù bạn là ai, một người đam mê xe hơi, chỉ muốn gìn giữ giá trị của chiếc xe của mình hay là một chuyên gia chăm sóc xe chuyên nghiệp, đang tìm kiếm một sản phẩm hoạt động tốt và dễ dàng. Sản phẩm của chúng tôi luôn hiệu quả theo cách mà bạn cần. Dù cho bạn có thích chăm sóc xe thế nào thì làm mọi việc dễ dàng vẫn hơn việc vật lộn với nó.

Kết quả cuối cùng

Cho dù sản phẩm tốt đến đâu, nếu nó không mang lại hiệu quả rõ ràng, không có lý gì ta lại dùng nó thêm lần nữa. Với các sản phẩm nextzett, bạn sẽ luôn nhận được kết quả tuyệt vời như vậy. Chúng tôi xin bảo đảm việc đó.

 

Chúng tôi đã khởi đầu như thế nào?

1936

 Để hiểu về nextzett, chúng ta phải quay lại với công ty einszett. einszett được thành lập vào năm 1936 tại thành phố Köln (Cologne), Đức bởi Werner Sauer Sr., người có niềm tin lớn lao rằng có thể tạo ra một sản phẩm đánh bóng tốt hơn hẳn so với những gì hiện có trên thị trường.

 

Ông Sauer đứng tách biệt với các đối thủ cạnh tranh dựa trên triết lý đơn giản: sản xuất một công thức chất lượng cao cấp - không có ngoại lệ và cung cấp dịch vụ tuyệt hảo. Ông Sauer đã đặt tên cho công thức thành công của mình là einszett (dịch là "1Z") dựa trên ký hiệu chữ số được gán cho biển số xe được đăng ký tại Köln tại thời điểm đó.

Không quá lâu sau đó, phạm vi sản phẩm đã mở rộng thành một dòng sản phẩm chăm sóc xe hoàn chỉnh cho người dùng như các nhà chăm sóc xe chuyên nghiệp, xưởng sơn và chăm sóc thân xe, và kể cả cho các nhà máy, công xưởng lớn.

 

2001

Năm 2001, MIMAN Corp trở thành nhà nhập khẩu độc quyền các sản phẩm einszett ở Bắc Mỹ và được bán dưới dạng einszett Bắc Mỹ. Vào thời điểm đó, việc thay đổi tên của các sản phẩm từ tiếng Đức sang tiếng Anh là điều tự nhiên nhưng einszett Bắc Mỹ vẫn giữ tên tiếng Đức trên các sản phẩm. einszett trở thành một trong những thương hiệu lớn đầu tiên đến từ châu Âu và thành lập trong dòng sản phẩm chăm sóc xe hơi cao cấp ở Bắc Mỹ. Sau một vài năm, cái tên einszett được biết đến rộng rãi hơn với các sản phẩm như Cockpit Premium, Gummi Pflege và Plastic Deep Cleaner. Thương hiệu einszett đã đi từ việc chỉ được biết đến ở Tây Âu để mở rộng ra gần như mọi châu lục trong một vài năm ngắn ngủi. 

2015

Vào đầu năm 2015, một vụ hỏa hoạn đã phá hủy nhà máy einszett. Rất may không có ai bị thương và may mắn thay, einszett đã có thể nhanh chóng tiếp tục sản xuất tại các cơ sở sản xuất dự phòng.

nextzett được sinh ra

Mặc dù đã bắt kịp được nhịp độ sản xuất, nhưng chúng tôi cũng đối mặt với những khó khăn. Sau 80 năm hoạt động, gia đình Sauer đã đưa ra quyết định khó khăn khi đóng cửa einszett do những thách thức tiềm ẩn. Nhưng như họ nói, khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Các thành viên chủ chốt từ einszett, bao gồm các nhà hóa học cốt cán, đã quyết định rằng di sản của einszett phải được kế thừa để đáp ứng mong muốn của khách hàng trên toàn thế giới và tiếp tục thấy các sản phẩm einszett được trao tận tay đến khách hàng. Và như một lẽ tất yếu, một cái tên mới đã ra đời: nextzett hay đơn giản là "next - z".


Our Story


Quality s Performance s Results

We have one conviction: not to be the most popular, but to be the most consistent.

 

Quality

The basis of what we do. We start with quality raw ingredients because while low cost, minimum standard raw ingredients will get the job done, we are looking to take things to the next level and consistently.

Performance

Whether you're a car enthusiast, just looking to maintain the value of your car or are a professional detailer, you're looking for a product that does its job well and easily. It performs every time and always the same way. As much as you may enjoy detailing, no one want to struggle through it.

Results

No matter how well a product performs, if it doesn't produce outstanding results, there's no point in using it again. With nextzett products you'll consistently get the same great results. We guarantee it.

 

How It All Started

1936

einszett History Cologne GermanyTo know nextzett, we have to go back to the beginning with the company einszett. einszett was founded in 1936 in the city of Köln (Cologne) , Germany by Werner Sauer Sr. who believed it was possible to create a better polish than what was currently available on the market.

Mr. Sauer stood apart from his competitors based on a simple philosophy: produce a premium quality formula without compromises and offer excellent service. Mr. Sauer named his successful formula einszett (translated as "1Z") based on the number-letter designation assigned to car license plates registered in Köln at the time.
It wasn't too long when the product range had expanded into a complete line of car care products for end-users, professional detailers, paint and body shops, and factory use. 

 

2001

In 2001, MIMAN Corp became the exclusive importer of einszett products in North America and sold as einszett North America. At the time, it was natural to want to change the names of the products from German to English but  einszett North America kept the German names on the products. einszett became one of the first major brands to cross over from Europe and establish itself in the premium car care product range in North America. After a few years, the einszett name became more widely known with such products as Cockpit Premium, Gummi Pflege and Plastic Deep Cleaner. The einszett brand had gone from being known solely in Western Europe to branching out to nearly every continent in a few short years.


2015

In the beginning of 2015, a fire destroyed the einszett factory. Thankfully no one was injured and fortunately einszett was able to quickly resume production at its backup production facilities.

nextzett logonextzett is Born
While production was back up to speed, it wasn't without setbacks. Just shy of 80 years, the Sauer family made the difficult decision to close the doors of einszett due to unforeseen challenges. But as they say, when one door closes, another one opens. Key members from einszett, including lead chemists, decided that the legacy of einszett had to continue based on the desires of customers worldwide to continue seeing their favorite einszett products offered. Soon thereafter, a new company was born: nextzett or "next - z".Facebook Youtube
backtotop hover