Giỏ hàng
Đánh bóng xóa xước ô tô các vị trí đơn lẻ

Đánh bóng xóa xước ô tô các vị trí đơn lẻ

Thương hiệu: TMCARe
Tình trạng: Còn hàng
300,000₫ 360,000₫

<p>Đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe quy tr&igrave;nh ti&ecirc;u chuẩn của h&atilde;ng nextzett CHLB Đức, gi&uacute;p sơn xe kh&ocirc;i phục lại gần như nguy&ecirc;n bản, độ b&oacute;ng, độ thật v&agrave; s&acirc;u sơn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp 2 g&oacute;i đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe.</p>
<p>G&oacute;i cơ bản: Tẩy &ocirc; x&iacute;t v&agrave; mảng b&aacute;m tr&ecirc;n sơn xe, tăng b&oacute;ng, giảm xước, tăng độ s&acirc;u của sơn.</p>
<p>G&oacute;i hiệu chỉnh sơn: Hiệu chỉnh bề mặt sơn phẳng gương, si&ecirc;u b&oacute;ng, x&oacute;a xước, x&oacute;a xo&aacute;y.</p>
<p>

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ bán hàng 24/7 |0869125366 | 0981128448 | 0869125366
|
Số lượng
×

Đặt lịch tại 1Z-VIETNAMCHỌN DỊCH VỤ VÀ BẤM NÚT ĐẶT LỊCH
Dịch vụ này cần thời gian 45 phút thi công


</p>
<p><strong><em>C&oacute; n&ecirc;n&nbsp;đ&aacute;nh b&oacute;ng&nbsp;xe &ocirc; t&ocirc;</em></strong></p>
<p><strong><em><iframe width="560" height="314" src="//www.youtube.com/embed/JfJ32zp0GSc" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></em></strong></p>
<p><strong><em><iframe width="560" height="314" src="//www.youtube.com/embed/pNI2JmMkQYY" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></em></strong></p>
<p><strong><em><iframe width="560" height="314" src="//www.youtube.com/embed/JVPIziPIrbc" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></em></strong></p>
<p>Đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe &ocirc; t&ocirc; l&agrave; một trong những c&aacute;ch l&agrave;m mới bề mặt sơn xe. Sau một thời gian sử dụng, lớp sơn xe bị oxy h&oacute;a trở n&ecirc;n cũ kỹ, lớp sơn kh&ocirc;ng c&ograve;n độ tinh xảo, chiều s&acirc;u m&agrave; n&oacute; đ&atilde; từng sở hữu nữa.</p>
<p>Cho n&ecirc;n rằng, đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe sẽ loại bỏ những lớp oxy h&oacute;a, trả về cho lớp sơn xe &ocirc; t&ocirc; diện mạo tuyệt vời như ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n bạn mang &ldquo;em n&oacute;&rdquo; về nh&agrave; vậy.</p>
<p><strong><em>C&oacute; n&ecirc;n d&ugrave;ng cana&nbsp;đ&aacute;nh b&oacute;ng&nbsp;xe</em></strong></p>
<p>Dẫu biết rằng đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe l&agrave; tốt, nhưng m&agrave; chỉ tốt khi n&agrave;o bạn sử dụng sản phẩm, dụng cụ, v&agrave; chất đ&aacute;nh b&oacute;ng ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh trạng của xe m&agrave; th&ocirc;i. Những chất đ&aacute;nh b&oacute;ng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp c&oacute; thể ph&aacute; hủy lớp sơn zin m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; sản xuất đ&atilde; bỏ c&ocirc;ng tạo ra cho xe.</p>
<p>Do đ&oacute; bạn đ&atilde; hiểu được tầm quan trọng của c&aacute;c sản phẩm chăm s&oacute;c xe mang lại. N&oacute;i về cana c&oacute; n&ecirc;n d&ugrave;ng để đ&aacute;nh b&oacute;ng xe kh&ocirc;ng? Nhưng c&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave; liệu cana c&oacute; phải được sản xuất ra để đ&aacute;nh b&oacute;ng xe kh&ocirc;ng?</p>
<p>Cana thực chất l&agrave; một loại xi đ&aacute;nh b&oacute;ng, nhưng b&ecirc;n trong lại chứa rất nhiều chất m&agrave;i m&ograve;n. Những chất m&agrave;i m&ograve;n n&agrave;y hoạt động tốt với những bề mặt d&agrave;y cứng. Tuy nhi&ecirc;n, lớp sơn xe kh&ocirc;ng hề d&agrave;y như c&aacute;c bạn tưởng.</p>
<p>V&agrave; nếu cố gắng d&ugrave;ng cana đ&aacute;nh b&oacute;ng cho sơn xe th&igrave; sự m&agrave;i m&ograve;n mạnh n&agrave;y sẽ ph&aacute; hủy lớp sơn một c&aacute;ch mạnh mẽ, l&agrave;m cho sơn xe nhanh ch&oacute;ng xuống m&agrave;u. Cho n&ecirc;n, c&aacute;c thương hiệu sản xuất những sản phẩm chăm s&oacute;c xe đ&atilde; cho ra đời những sản phẩm chăm s&oacute;c chuy&ecirc;n dụng hơn. Ph&ugrave; hợp với lớp sơn xe hơn.</p>
<p><strong>Đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe hơi </strong></p>
<p>Đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe tuy kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; khăn như mọi người tưởng, nhưng cũng chẳng dễ d&agrave;ng thực h&agrave;nh kỹ năng n&agrave;y thuần thục. Cho n&ecirc;n, để c&oacute; thể thực hiện đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe hơi b&agrave;i bản chuy&ecirc;n nghiệp, ngo&agrave;i những quy tr&igrave;nh, sản phẩm, dụng cụ đ&aacute;nh b&oacute;ng ra th&igrave; kỹ năng đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe l&agrave; yếu tố l&agrave;m tăng hiệu quả của đ&aacute;nh b&oacute;ng.</p>
<p><strong><em>Sản phẩm đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe</em></strong></p>
<p>Để đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe hơi được hiệu quả bạn cần chuẩn bị cho m&igrave;nh những sản phẩm, dụng cụ ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh trạng của xe. Cụ thể l&agrave; những vết trầy xước nhỏ bạn c&oacute; thể chuẩn bị những dụng cụ, chất đ&aacute;nh b&oacute;ng sau đ&acirc;y.</p>
<p>https://1z-vietnam.com/collections/cham-soc-son-xe</p>
<p><b><i>C&aacute;c bước đ&aacute;nh b&oacute;ng sơn xe</i></b></p>
<ul>
<li>Rửa xe kỹ v&agrave; vệ sinh khe kẽ.</li>
<li>Kiểm tra bề mặt sơn xe v&agrave; lựa chọn phương &aacute;n thi c&ocirc;ng, với c&aacute;c bề mặt b&aacute;m nhiều nước cứng, &ocirc; x&iacute;t, sử dụng đĩa ch&agrave; nh&aacute;m kết hợp m&aacute;y lệch t&acirc;m để l&agrave;m sach. Vệ sinh sạch sẽ nhựa đường, ph&acirc;n chim, x&aacute;c nhựa c&acirc;y...</li>
<li>Che chắn c&aacute;c vị tr&iacute; cần thiết tr&ecirc;n xe: C&aacute;c chi tiết cao su, nhựa, k&iacute;nh.</li>
<li>Đ&aacute;nh b&oacute;ng bước một: Tạo bề mặt phẳng cho lớp sơn, x&oacute;a xước s&acirc;uĐ&aacute;nh b&oacute;ng bước hai: X&oacute;a xước xo&aacute;y, hiệu chỉnh lại bề mặt sơn v&agrave; tăng b&oacute;ng</li>
</ul>
<p></p>
<ul>
<li>Đ&aacute;nh b&oacute;ng bước ba: X&oacute;a hiệu ứng ba chiều tr&ecirc;n sơn, tăng độ phản gương cho sơn, sử dụng xi đ&aacute;nh b&oacute;ng c&oacute; hoạt chất v&aacute; sơn để tăng độ bảo vệ cho lớp sơn</li>
</ul>
<p><em><iframe width="560" height="314" src="//www.youtube.com/embed/QvJfJiv6oq4" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></em></p>
<p><iframe width="560" height="314" src="//www.youtube.com/embed/395avJDMJ5o" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>
</p>
<p>Hướng dẫn</p>
<p>
</p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/ch-m-soc-ngo-i-th-t-cham-soc-ngoai-that_grande.jpg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/36664411_10212250147076749_5874027956703068160_n_grande.jpg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/36758851_10212250145516710_4531483289495535616_n_grande.jpg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/37685849_10212368930606263_5725128565901492224_n_grande.jpg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/36756828_10212250144596687_299650290464849920_n_grande.jpg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/danh_bong_phu_kisho_901_nhat_ban_tai_ha_noi__1__grande.jpeg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/danh_bong_phu_kisho_901_nhat_ban_tai_ha_noi__10__grande.jpeg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/danh_bong_mazda_2_1_grande.jpg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/danh_bong_mazda_2_2_grande.jpg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/danh_bong_mazda_6_grande.jpg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/danh_bong_mazda_2_3_grande.jpg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/danh_bong_mazda_2_4_grande.jpg" /></p>
<p><img src="//product.hstatic.net/1000322371/product/danh_bong_mazda_5_grande.jpg" /></p>

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

Những sản phẩm của chúng tôi mà bạn đã xem
0₫ 0₫
Facebook Youtube
backtotop hover